EN NL ES

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden.

BudgetBridalWorld is een platform waarop een adverteerder advertenties kan plaatsen die door gebruikers bekeken worden met verkoop als doelstelling.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 19 April 2015 van toepassing op ieder gebruik van de website BudgetBridalWorld. Door het bezoeken van BudgetBridalWorld gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. BudgetBridalWorld kan deze algemene voorwaarden wijzigen zonder overleg. Wij raden u dan ook aan deze algemene woorwaarden regelmatig te lezen.

Bescherming van uw privacy. Zie ons privacybeleid.

Niet toegestaan.

De inhoud van de Website mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar worden gemaakt. Zoals bedoeld gebruik in persoonlijke webblogs of andere persoonlijke websites. Het is niet toegestaan de inhoud van BudgetBridalWorld te wijzigen, anders dan beschreven in deze algemene voorwaarden.

Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een advertentie plaatsen op BudgetBridalWorld (waaronder e-mailadressen) te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten.

Het is niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen.

Misbruik en veiligheid.

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door BudgetBridalWorld. Uw reactie op een advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van BudgetBridalWorld verzonden. 

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid, kan BudgetBridalWorld om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen (zie 1 en 2). BudgetBridalWorld kan deze maatregelen ook treffen indien op onredelijke wijze gebruik wordt gemaakt van de website, bijvoorbeeld indien het gebruik andere adverteerders c.q. gebruikers hindert of de werking van de website verstoort:

1. BudgetBridalWorld kan de desbetreffende gebruiker tijdelijk of geheel uitsluiten van adverteren en het betreffende account verwijderen.
2. BudgetBridalWorld kan advertenties van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaald bedrag.

BudgetBridalWorld kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van betrokkene(n) verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan BudgetBridalWorld, binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Voor meer info: zie ons privacybeleid.

Geen garantie.

Wij kunnen niet garanderen dat onze advertenties altijd zullen voldoen aan de verwachtingen. Noch kunnen wij garanderen dat de website foutloos functioneert en dat een continue veilige toegang tot de website of delen daarvan kan worden verkregen. Wat Budgetbridalworld wel garandeert is een uiterste inspanning om Budgetbridalworld foutloos en veilig te laten zijn.

Beperking van aansprakelijkheid BudgetBridalWorld.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit, voor zover wettelijk toegestaan, voor alle schade die een gebruiker lijdt door:

het niet of niet veilig beschikbaar zijn van www.BudgetBridalWorld.com en www.BudgetBridalWorld.nl of delen daarvan;

onjuiste informatie op BudgetBridalworld;

Website gebruik derden.

BudgetBridalWorld bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een advertentie of banner). BudgetBridaWorld heeft geen enkele invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen heeft over deze regels van websites van derden, verwijzen wij graag naar de desbetreffende websites. Dit geldt ook voor de externe dienstverlening van de betalingsdiensten.

BudgetBridalWorld is geen partij bij de overeenkomst die tussen een adverteerder en een gebruiker tot stand komt. Adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf in alle redelijkheid op te lossen.

De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden zo juist en helder mogelijk te beschrijven. 

Een advertentie mag in geen geval discriminerende, pornografische of opruiende inhoud bevatten. Noch in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. 

Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.

Titels en teksten van advertenties mogen alleen in het Nederlands, of in het Engels zijn opgesteld.

Klachten.

Klachten met betrekking tot de dienstverlening van BudgetBridalWorld kunnen worden ingediend door middel van het klachtenformulier dat hier kan worden gedownload. Klachten dienen volledig en duidelijk te worden omschreven, het formulier dient volledig te worden ingevuld.

Wij streven ernaar om een klacht binnen 14 dagen te beantwoorden of een indicatie te geven welk termijn wij nodig achten om te antwoorden. 

 

 

 

 

 


 

 

Alle informatie op de website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. 

 

Ons blog

By BudgetBridalWorld.com
on 2015-05-09


We have been working on the website www.BudgetBridalWorld.com for many months and from many different locations.

Lees meer
Product is toegevoegd aan uw verlanglijst
Sluiten